چه فکر خوبی

$9.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: نرجس محمدی

تصویرگر: نرجس محمدی

ناشر: شهر قلم

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: ۵ تا ۷ سال

کاربردها: افزایش اعتماد به نفس و پذیرش خود و تقویت قدرت تحلیل و تفکر

جوایز: 5 لاک پشت پرنده

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: 32

وزن: 153 گرم

ابعاد: 20 سانتی متر (افقی / طول) در 26 سانتی متر (عمودی / عرض)

"