والک و رویای سفر

$12.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: سلیمه باباخان

تصویرگر: سلیمه باباخان

ناشر: محراب قلم

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: ۵ سال به بالا

کاربردها: آشنایی با حیوانات، پذیرش خود، پرورش تخیل

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: 36

وزن: 170 گرم

ابعاد: 20 سانتی متر (افقی / طول) در 26/5 سانتی متر (عمودی / عرض)

"