About Us

  ما عاشق کودکان و زبان فارسی هستیم

 باور داریم که یکی از بهترین راه‌های آموزش زبان فارسی به کودکان نسل دوم قصه و شعر است

 با تجربه پانزده ساله در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، کتاب های مورد تایید کارشناسان را شناسایی می‌کنیم

 فرایند خرید از این فروشگاه تخصصی و دائمی، آسان و سریع است