مجموعه کی بود؟ کی بود؟

کودکان عاشق تکرارند و طنز. در این مجموعه می‌توانید با تکرار «کی بود؟ کی بود؟» همچنان آن‌ها را مشتاق نگه‌دارید. خمیرمایه‌ی این شعر طنز است. با هر مصرع می‌توانید آن‌ها را به راحتی بخندانید. این طنز در زبان شعرها، ریتم و آهنگ و وزن آن‌ها، تصاویر درونی اشعار و حتی کتاب سازی آن‌ها هم هست.

کتاب‌های کوچک و سبکی که می‌توانید به راحتی توی کیف دستی‌تان بگذارید و هر وقت که نیاز بود توجه کودکتان را به چیزی جلب کنید با ریتم «کی بود؟ کی بود؟» به سراغ یکی از آن‌ها بروید. با هم بخوانید و با هم بخندید!

خریدهای بالای 30 دلار ، دارای امکان ارسال رایگان به سراسر ایالات متحده آمریکا هستند

منبع: کتابک