کی بود، کی بود؟ خروسی بود

$5.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

شاعر: افسانه شعبان‌نژاد

تصویرگر: سمانه قاسمی

ناشر: لوپه‌تو

نوع کتاب: شعر

گروه سنی: صفر تا سه سال

مجموعه: کی بود؟ کی بود؟

کاربردها: آشنایی با ریتم، آشنایی با حیوانات مختلف

جوایز: برنده سه دوره فهرست لاک پشت پرنده، مجموعه منتخب شورای کتاب کودک، مجموعه‌ی برگزیده‌ی جشنواره‌ی کتاب برتر

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۱۵

وزن: ۵۰ گرم

ابعاد: ١٦.٥١ سانتی متر (افقی / طول) در ١٧.٧٨ سانتی متر (عمودی / عرض)

"