بادکنک غمگین چگونه خوشحال شد؟

$7.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: جولیا کوک

ناشر: کتاب‌های نردبان

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

مجموعه: جولیا کوک

کاربردها: آموزش مهارت‌های زندگی

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۳۶

وزن: ۱۴۴ گرم

ابعاد: ٢٢.٨٦ سانتی متر (افقی / طول) در ٢٢.٨٦ سانتی متر (عمودی / عرض)

"