چرا نمی‌آی؟

$6.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: معصومه یزدانی

تصویرگر: گلریز گرگانی

ناشر: کتاب‌های نردبان

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

مجموعه: ماجراهای شوتک

کاربردها: تقویت تفکر، تقویت توانایی حل مساله

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۲۴

وزن: ۱۱۷ گرم

ابعاد: ٢٤.١٣ سانتی متر (افقی / طول) در ٢٢.٨٦ سانتی متر (عمودی / عرض)

"