امروز-فردا نکن

$7.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: جولیا کوک

ناشر: کتاب‌های نردبان

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

مجموعه: جولیا کوک

چکیده: «تو استاد عقب انداختن کارها هستی».
آیا تابحال این جمله را به کسی گفته‌اید؟ یا آن را از کسی شنیده‌اید؟
این کتاب به بچه‌ها نشان می‌دهد که همه، یک وقت‌هایی کارهایی که باید انجام بدهند را عقب می‌اندازند ولی با برنامه‌ریزی و درست کردن یک فهرست از کارها می‌توانند به خوبی آن را مدیریت کنند.

کاربردها: آموزش مهارت‌های زندگی

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۳۶

وزن: ۱۴۱ گرم

ابعاد: ٢٢.٨٦ سانتی متر (افقی / طول) در ٢٢.٨٦ سانتی متر (عمودی / عرض)

"