خوابی پر از گوسفند

$7.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: پژمان رحیمی‌زاده

تصویرگر: پژمان رحیمی‌زاده

ناشر: طوطی

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

کاربردها: پرورش تخیل، افزایش سواد بصری

جوایز: برنده پنج دوره فهرست لاک پشت پرنده

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۲۸

وزن: ۱۴۱ گرم

ابعاد: ٢٠.٣٢ سانتی متر (افقی / طول) در ٢٧.٩٤ سانتی متر (عمودی / عرض)

"