خاله پیره و خاله پیرتره

$5.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: طاهره ایبد

تصویرگر: گلنوش شریفی

ناشر: پیدایش

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

مجموعه: قصه‌ای که دوستش دارم

کاربردها: پرروش قوه‌ی تخیل و تفکر، آشنایی با داستان‌ها و مثل‌های قدیمی

جوایز: برنده سه دوره فهرست لاک پشت پرنده

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۲۳

وزن: ۸۶ گرم

ابعاد: ١٧.٧٨ سانتی متر (افقی / طول) در ١٧.٧٨ سانتی متر (عمودی / عرض)

"