میوه‌های پرنده

$5.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

شاعر: علی اصغر سیدآبادی

تصویرگر: حدیثه قربان

ناشر: شهر قلم

نوع کتاب: شعر

گروه سنی: صفر تا سه سال

مجموعه: کتاب حمامی

نوع جلد:

تعداد صفحه: 10

وزن: 50 گرم

ابعاد: 13 سانتی متر (افقی / طول) در 18 سانتی متر (عمودی / عرض)

"