ننه دودو و گوساله افندو

$5.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی

تصویرگر: ثنا حبیبی راد

ناشر: محراب قلم

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

مجموعه: یک دانه

کاربردها: آشنایی با داستان های کهن فارسی

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: 12

وزن: 36 گرم

ابعاد: 17 سانتی متر (افقی / طول) در 21 سانتی متر (عمودی / عرض)

"