نی نی قام قام

$11.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

شاعر: زهرا موسوی

ناشر: کتاب‌های نردبان

نوع کتاب: شعر

گروه سنی: صفر تا سه سال

مجموعه: دالی‌بازی

کاربردها: آموزش اعضای بدن، آشنایی با ریتم

نوع جلد: مقوایی

تعداد صفحه: ۱۴

وزن: ۲۵۷ گرم

ابعاد: ١٥.٢٤ سانتی متر (افقی / طول) در ١٥.٢٤ سانتی متر (عمودی / عرض)

"