سانی بلندگو قورت داده

$7.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: جولیا کوک

تصویرگر: ۰

ناشر: کتاب‌های نردبان

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

مجموعه: جولیا کوک

کاربردها: آموزش مهارت‌های زندگی، رعایت حقوق دیگران

جوایز: ۰

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۳۶

وزن: ۱۲۰ گرم

ابعاد: ٢٢.٨٦ سانتی متر (افقی / طول) در ٢٢.٨٦ سانتی متر (عمودی / عرض)

"