پس کی بروم بازی؟

$6.99
Gift wrapping:
Options available
Adding to cart… The item has been added

نویسنده: معصومه یزدانی

تصویرگر: سمانه صلواتی

ناشر: کتاب‌های نردبان

نوع کتاب: داستان

گروه سنی: پنج تا هفت سال

مجموعه: ماجراهای شوتک

چکیده: شاتو و گردالو می‌آیند دنبال شوتک که بروند توی حیاط بازی کنند. شوتک می‌گوید از مامانم اجازه بگیرم، ولی مامانش می‌گوید الآن عمو شیتو خواب است و وقت بازی نیست. بگذار ساعت ۵ شود بعد برو. و برای سرگرم کردن شوتک با میوه‌ها با هم شکل درست می‌کنند و بازی می‌کنند.
ناگهان صدای شکستن شیشه می‌آید...

کاربردها: تقویت تفکر، تقویت توانایی حل مساله

جوایز: برنده چهار دوره فهرست لاک پشت پرنده

نوع جلد: نرم

تعداد صفحه: ۲۴

وزن: ۱۱۸ گرم

ابعاد: ٢٤.١٣ سانتی متر (افقی / طول) در ٢٢.٨٦ سانتی متر (عمودی / عرض)

"